Kaj nudimo

 • notranje revidiranje poslovanja
 • oceno primernosti korporativne integritete in korporativnega upravljanja
 • pomoč pri uspešnem in učinkovitem (korporativnem) upravljanju
 • oceno zdravja organizacije (finančnega in poslovnega) z analizo ključnih ranljivosti
 • pomoč pri urejanju procesov v organizaciji (tudi pri vpeljavi standardov, kot je ISO 9001)
 • pomoč pri upravljanju tveganj
 • pomoč pri zagotavljanju skladnosti in etičnosti poslovanja
 • individualna izobraževanja za različne organizacije, za področja upravljanja, skladnosti, tveganja in notranje revidiranje
 • zunanje presoje notranje revizije po metodologiji ameriškega inštituta notranjih revizorjev (The Institute od Internal Auditors)
 • storitve preprečevanja, odkrivanja in saniranja prevar
 • pomoč na področju izboljšanja korporativne integritete
 • pomoč pri uporabi orodij za doseganje strateških ciljev organizacije
 • krizni management